Lorem ipsum gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum. Sofisticur ali quenean.

INSTAGRAM

vytrvalosť, rýchlosť, jemnosť, sila a liečiaca energia...

Každý kôň je jedinečný a má svoje emócie, svoje nálady aj prežitý príbeh. Rovnako ako my....

Kôň môže byť nielen skvelým spoločníkom, najlepším priateľom ale aj našou oporou. Neodsudzuje, nekritizuje, nemoralizuje, neplánuje ani neklame. Práve naopak – odzrkadľuje naše emócie a bezprostredne reaguje na naše správanie. Je intuitívny a vnímavý tvor. Cíti strach, neistotu, vyčerpanie či úzkosť. Reflektuje naše vnútro a reaguje, na vlastné emócie sa tak pozeráš ako do zrkadla. Zážitkové workshopy Horses Heal ponúkajú zažiť harmóniu medzi koňom a človekom na vlastnej koži.

Naše kone

„Keď ukončíte prácu s koňom v dobrom a pustíte ho na pastvinu, vráti sa ešte lepší.“ Tom Dorrance

Kobyla

Kôň

Kôň

Kôň

Viac o koňoch

Pocit v konskom sedle je fascinujúci, oslobodzujúci a vznešený. Avšak, existuje ešte niečo viac...Omnoho viac. Kone sú v niečom ako my. Sú spoločenské, žijú v stáde a dynamikou v ňom pripomínajú dynamiku správania sa v rodine. Zmyslom ich života je prežitie a reprodukcia. Na druhej strane sú však veľmi odlišné. Kým my sme predátorom, kôň je korisť. Ako korisť, kôň najprv reaguje až potom premýšľa. Aby prežil, prvou jeho možnosťou je útek. Až potom zisťuje, čo alebo kto ho ohrozilo. Kôň však neuteká pridlho. Nechce sa separovať od svojho stáda, dostať sa na územie iného predátora, a zároveň si uvedomuje, že svoje sily bude ešte potrebovať. Ako poslednú možnosť volí boj. Ak už nemôže utiecť, až vtedy zaútočí...

Prečo kone a čo sa môžeme naučiť?

Identifikovať vlastné pocity a vyrovnať sa s nimi

„Koňa nezaujíma, ako veľa toho viete, pokiaľ nezistí, ako veľmi vám na ňom záleží.“ Tom Dorrance

Emócie môžu byť pozitívne i negatívne. Ich zvládanie sa môže niekedy zdať hotovou vedou. Otupenie smútku, hnevu či strachu je únikom, nie riešením. Počas interakcie s koňom sa najprv naučíme identifikovať, prežiť a vyrovnať sa s emóciami bez toho, aby sme pred nimi schovávali. Kone majú jedinečnú schopnosť naše emócie cítiť a podľa toho reagovať. Ak je niekto nahnevaný či agresívny, kôň bude vzdorovať. Ak je človek úzkostný, kôň môže reagovať bojazlivo a nervózne. Avšak ak dosiahneme rovnováhu a pokoj, je pravdepodobné, že kôň nám to ukáže tiež. Zažiť toto zrkadlenie a pocítiť takého splynutie podporí naše sebavedomie a pomôže nám nahliadnuť na seba realistickejším spôsobom.

Uvedomovať si silu komunikácie

„Kôň je najúprimnejší tvor na zemi – ak robí niečo zle, je to pravdepodobne preto, že ste mu to nariadili.“ Neznámy autor

Pri problémoch v kontakte s ľuďmi môžeme strácať schopnosť dôverovať. S koňmi nahliadneme na vlastné vedomé či nevedomé vzorce správania v interakcii s ostatnými. Kone majú totiž svoj vlastný jazyk. Nehovoria síce ľudskou rečou, ale sú vynikajúcimi komunikátormi. Pochopením ich správania sa v stáde, budeme ľahšie chápať to naše. V kontakte s koňmi sa naučíme hovoriť o tom, čo cítime. Tieto nádherné tvory nám to veľmi jasne ukážu.

Vnímať hranice v interakcii s inými

„Strach z niečoho, čo by sa mohlo stať, nikomu nepomáha. Váš kôň bude iba taký statočný, akí statoční ste vy.“ Pat Parreli

Kôň nám veľmi rýchlo ukáže vlastné maladaptívne schémy nášho správania sa aj myslenia. Bez akýchkoľvek slov jasne dá najavo, kedy sme prekročili jeho hranice. Pokus o kontrolu či dominanciu nad nim fungovať nebude. Na druhej strane nebude fungovať ani prílišná submisivita, poddajnosť, pasivita či nejasnosť.

Prekonať strach

„Nikto nemá právo povedať – Musíš, inak ti ublížim! – zvieraťu alebo človeku.“ Monty Roberts

Kone sú svojim vzhľadom veľké zvieratá, čo môže vyvolať strach, pripomenúť predchádzajúce traumy, neuspokojené potreby, pocity menejcennosti či straty kontroly nad situáciou. Často sa obávame toho, že si nás kôň neobľúbi, že nám môže fyzicky alebo psychicky ublížiť. Avšak, namiesto toho, aby sme sa uchýlili k typickej reakcii – útok alebo útek – naučia nás tolerovať a spracovať svoje vlastné emócie, čeliť obavám, budovať sebadôveru a prekonávať výzvy. Nervózni či vystrašení klienti sa naučia tieto pocity spracovať a v kontakte s koňom nájdu pohodlie. Prežitím tejto skúsenosti dokážeme podobné emócie spracúvať aj v každodennom živote.

Dôverovať

„Miluj koňa a pokús sa rozumieť jeho prirodzenosti, aby ti mohol dôverovať. Buď šťastný z malých pokrokov na sebe a tvojom koni, potom dosiahneš veľké veci.“ Egon Von Neindorf

Bez rešpektu a dôvery nemôže existovať úprimný vzťah. Aj to nám kone pripomenú. Sú to nežné zvieratá s darom upokojiť nás. Sú priame, jasné, nevedia klamať ani zavádzať. Nesúdia ani nehodnotia a ich prítomnosť je pre nás uzdravujúca.